Change

Verandering hoeft niet moeilijk te zijn. Maar vaak is dat het wel. Ongeveer tweederde van de veranderinitiatieven stranden of komen niet geheel tot uitrol. En dat is jammer. Veel energie is verloren..en veel geld. En nog erger misschien: vertrouwen in toekomstige initiatieven kan geschaad zijn, leiderschap loopt een deuk en voor de cultuur kan het heel verbitterend werken #onderhetmottohiervanderternooitiets.

Tip 1: communiceer! Ook als het niet lekker loopt. Juist dan. Bouw vertrouwen op en

Op de juiste manier, op het jusite moment de juiste verandering voorleggen? Tja.. Of een strategisch besluit hebben binnen je MT en niet weten hoe dit de organisatie in kan. Waarom zou je het allemaal alleen bedenken?
Verandering heeft alles te maken met vertrouwen, communicatie, cultuur en leiderschap. Een verandering wordt pas eng als je niet ziet of begrijpt waar je heen gaan. Haal de blinddoek weg door heldere communicatie. Bouw veiligheid en vertrouwen in je communicatie.

Wissel eens van gedachten of laat je verder inspireren op het Spark your Potential evenement.

We delen graag kennis en onthoud: #nietsdoenisduurder